Zachęcamy czytelników do zapisania się na usługę powiadamiania o publikacji tego czasopisma. Użyj linku Zarejestruj na górze strony głównej dziennika. Ta rejestracja spowoduje, że czytelnik otrzyma Spis treści pocztą elektroniczną dla każdego nowego wydania czasopisma. Lista ta pozwala również czasopismu ubiegać się o określony poziom wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Oświadczenie o prywatności czasopisma, które zapewnia czytelników, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Opunlikowane numery: http://sj.wne.sggw.pl/pefim/