Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640 
https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69

Aktualny numer

Nr 27(76) (2022): The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing
Wyświetl wszystkie numery