Czasopismo naukowe Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia istnieje od 2001 r. Zostało założone i działa pod egidą konsorcjum polskich uniwersytetów rolniczych.

 

W kwartalniku ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia (ISSN 1644-0757; e- ISSN 2450-047X) publikowane są oryginalne prace naukowe obejmujące zagadnienia z zakresu ekonomii oraz dziedzin pokrewnych.

 

Publikowane artykuły dostępne są w systemie open access, przy wykorzystaniu licencji Creative Commons CC BY-NC.

Artykuły i ich abstrakty publikowane są w następujących repozytoriach i bazach online:

  • AGRO,
  • Index Copernicus,
  • BazEkon,
  • EBSCO
  • POL-index