1.
Nowak A, Wójcik E. Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. PEFIM [Internet]. 17 grudzień 2012 [cytowane 16 wrzesień 2021];(8(57):505-17. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4703