1.
Rykowska J, Sawicka J. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans. PEFIM [Internet]. 17 grudzień 2012 [cytowane 3 lipiec 2022];(8(57):402-11. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4694