1.
Kata R. Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. PEFIM [Internet]. 30 grudzień 2009 [cytowane 8 grudzień 2021];(2(51):307-18. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4440