Śliwa, Mateusz, i Aleksandra Kłosowska. „Zmiana Poziomu Kredytowania przedsiębiorstw W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 27(76) (czerwiec 30, 2020): 99-110. Udostępniono marzec 31, 2023. https://pefim.sggw.pl/article/view/5257.