Michalczuk, Grażyna, i Urszula Konarzewska. „Inwestowanie społecznie Odpowiedzialne Jako Kierunek Rozwoju Rynku kapitałowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 27(76) (czerwiec 30, 2020): 43-57. Udostępniono marzec 31, 2023. https://pefim.sggw.pl/article/view/5252.