Garstka, Małgorzata. „Dostęp Do Informacji Finansowej W następstwie Zmian wielkości przedsiębiorstw Spowodowanych Kryzysem COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 27(76) (czerwiec 30, 2020): 30-42. Udostępniono marzec 31, 2023. https://pefim.sggw.pl/article/view/5251.