Gałecka, Agnieszka, i Marzena Ganc. „Stabilność Finansowa Gmin Wiejskich województwa Lubelskiego W Latach 2016-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 27(76) (czerwiec 30, 2020): 18-29. Udostępniono marzec 31, 2023. https://pefim.sggw.pl/article/view/5250.