Davidenko, Nadia, i Natalia Wasilewska. „Zapewnienie równowagi Finansowej przedsiębiorstw Rolnych Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 26(75) (grudzień 30, 2021): 40-52. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/5057.