Ancyparowicz, Grażyna. „Finansowe I społeczne Aspekty Prywatyzacji oszczędności Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 26(75) (grudzień 30, 2021): 5-21. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/5055.