Karpacz, Jarosław, i Aleksandra Pisarska. „Wyniki Funkcjonowania Uczelni Publicznych: Ustalenie Zestawu wskaźników zapewniających Wiarygodną Informację zarządczą W Oparciu O Dane pochodzące Ze Sprawozdań Jednostki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 25(74) (czerwiec 30, 2021): 66-83. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/5020.