Łukaszewska, Katarzyna, i Edyta Małecka-Ziembińska. „Analiza SWOT Innovation Box Jako Podatkowego Instrumentu Wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 25(74) (czerwiec 30, 2021): 54-65. Udostępniono sierpień 10, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/5019.