Garstka, Małgorzata. „Powiązania między Sprawozdaniem Finansowym a Sprawozdaniem Z działalności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 25(74) (czerwiec 30, 2021): 19-28. Udostępniono sierpień 10, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/5016.