Toktaş, Yılmaz. „Analiza Przestrzenna Relacji między Przypadkami Covid-19 a Globalizacją W Europie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 24(73) (grudzień 14, 2020): 255-265. Udostępniono luty 26, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/4972.