Nowak, Anna, i Ewa Wójcik. „Analiza Substytucji Pracy Ludzkiej kapitałem W Towarowych Gospodarstwach Rolnych W Pierwszych Latach członkostwa Polski W UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 505-517. Udostępniono wrzesień 16, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/4703.