Napiórkowska-Baryła, Agnieszka, i Mirosława Witkowska-Dąbrowska. „Stan Wykorzystania Infrastruktury Ochrony środowiska Oraz nakłady Na środki trwałe Ochrony środowiska Na Wsi”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 496-504. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/4702.