Rykowska, Joanna, i Janina Sawicka. „Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 402-411. Udostępniono czerwiec 4, 2023. https://pefim.sggw.pl/article/view/4694.