Babuchowska, Karolina, i Renata Marks-Bielska. „Unowocześnianie Gospodarstw Rolnych Z województwa warmińsko-Mazurskiego W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 8(57) (grudzień 17, 2012): 36-46. Udostępniono wrzesień 16, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/4662.