Waśkowski, Zygmunt. „Wykorzystanie Teorii Interesariuszy W Procesie kształtowania Strategii Marketingowej Organizacji Sportowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 13(62) (czerwiec 17, 2015): 157-170. Udostępniono wrzesień 16, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/4615.