Kata, Ryszard. „Rola Instytucji Finansowych We Wsparciu przekształceń Rolnictwa O Rozdrobnionej Strukturze Gospodarstw”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 2(51) (grudzień 30, 2009): 307-318. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/4440.