Łozowski, Mieczysław, i Zdzisław Obstawski. „Wsparcie Publiczne Dla Ubezpieczeń W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 2(51) (grudzień 30, 2009): 197-211. Udostępniono styczeń 27, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/4433.