Kowalska, Iwona. „Dylematy Systemu Finansowania Polityki Edukacyjnej państwa W kontekście I I II Okresu Programowania UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 2(51) (grudzień 30, 2009): 83-93. Udostępniono styczeń 27, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/4423.