Sadłowski, Adrian. „Skutki Stosowania płatności Redystrybucyjnej W zależności Od Wariantu wdrożeniowego Na przykładzie Polski”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 22(71) (grudzień 16, 2019): 170-183. Udostępniono lipiec 27, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1564.