Kozub-Skalska, Sonia. „Rola słupów I Faktycznych organizatorów przestępstw Karuzelowych Oraz Skala współpracy Z biegłymi sądowymi W przestępczości Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 18(67) (grudzień 28, 2017): 42-57. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1095.