Pizło, Wojciech, i Anna Mazurkiewicz-Pizło. „Styl życia– Jako Egzemplifikacja Zmian Zachowań Konsumpcyjnych Polaków”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 17(66) (lipiec 21, 2017): 104-117. Udostępniono październik 16, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1082.