Karaszkiewicz, Berenika, i Iwona Staniec. „Testowanie występowania «efektu stycznia» Na Podstawie Indeksu sWiG80 ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 17(66) (lipiec 21, 2017): 73-82. Udostępniono październik 22, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1079.