Czubak, Wawrzyniec, Bartłomiej Bajan, i Przemysław Cieślak. „Płatności bezpośrednie Dla Rolnictwa W Polsce W Warunkach Pozostawania Poza Strefą Euro”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 17(66) (lipiec 21, 2017): 46-53. Udostępniono październik 22, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1076.