Adamowicz, Mieczysław, Tomasz Adamowicz, i Wioletta Miklaszewska. „Światowy Kryzys Finansowy I działania Naprawcze Wobec Gospodarki Polskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 17(66) (lipiec 21, 2017): 5-24. Udostępniono październik 22, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1074.