Staniec, Iwona. „Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 21(70) (czerwiec 28, 2019): 220-233. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://pefim.sggw.pl/article/view/1051.