Kowalska, Iwona, Daniel Jurewicz, i Mirosław Legutko. „Skutki Finansowe władztwa Podatkowego Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 21(70) (czerwiec 28, 2019): 118-131. Udostępniono październik 7, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/1043.