Juszczyk, Sławomir, i Karol Gancewski. „OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing0, no. 21(70) (czerwiec 28, 2019): 68-79. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pefim.sggw.pl/article/view/1039.