Wiśniewska, M. „Wpływ Pandemii Koronawirusa (Covid-19) Na Zachowania inwestorów W świetle finansów Behawioralnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 111-22, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.10.