Śliwa, M., i A. Kłosowska. „Zmiana Poziomu Kredytowania przedsiębiorstw W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 99-110, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.9.