Parlińska, A. „Wyzwania E-Learningu W Czasie Pandemii W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 80-88, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.7.