Misztal, P., i M. Łupiński. „Czy Polskie Banki Są Stabilne? Analiza Ryzyka Systemowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 68-79, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.6.