Milewska, A., i D. Błażejczyk. „Program «Rodzina 500+» Szansą Na rozwiązanie problemów Polityki Rodzinnej I Demograficznej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 58-67, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.5.