Michalczuk, G., i U. Konarzewska. „Inwestowanie społecznie Odpowiedzialne Jako Kierunek Rozwoju Rynku kapitałowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 43-57, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.4.