Garstka, M. „Dostęp Do Informacji Finansowej W następstwie Zmian wielkości przedsiębiorstw Spowodowanych Kryzysem COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 30-42, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.3.