Cyburt, A. „Samodzielność Finansowa małych Gmin województwa Lubelskiego I Jej Znaczenie Dla Ich stabilności Finansowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2020, s. 5-17, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.1.