Wigier, M., i M. Podstawka. „Pomiar efektywności Pomocy Publicznej Dla Gospodarstwach Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75), grudzień 2021, s. 68-78, doi:10.22630/PEFIM.2021.26.75.13.