Pokojski , Z. „Partnerstwo W Otwartych Innowacjach, doświadczenia Rynku Rolnego. Studium Przypadku”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75), grudzień 2021, s. 53-67, doi:10.22630/PEFIM.2021.26.75.12.