Davidenko, N., i N. Wasilewska. „Zapewnienie równowagi Finansowej przedsiębiorstw Rolnych Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75), grudzień 2021, s. 40-52, doi:10.22630/PEFIM.2021.26.75.11.