Buszko, A. „Czy Szara Strefa Rzutuje Na Poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych? Przypadek Polski I Polskich regionów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75), grudzień 2021, s. 22-39, doi:10.22630/PEFIM.2021.26.75.10.