Ancyparowicz, G. „Finansowe I społeczne Aspekty Prywatyzacji oszczędności Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75), grudzień 2021, s. 5-21, doi:10.22630/PEFIM.2021.26.75.9.