Ganc, M., i M. Wasilewski. „Metodyka Rozliczania I Kalkulacji kosztów W spółdzielni Mleczarskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 98-110, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.8.