Olewnicki, D., E. Sabała, i D. Stangierska. „Ocena Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej Oraz Analiza Strategiczna działań Grup producentów owoców I Warzyw W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 84-97, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.7.