Łukaszewska, K., i E. Małecka-Ziembińska. „Analiza SWOT Innovation Box Jako Podatkowego Instrumentu Wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 54-65, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.5.