Kasprzyk, B., i M. Leszczyńska. „Zmiany W Zakresie dochodów I wydatków Polskich Gospodarstw Domowych Oraz Ich Relacje Regionalne”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74), czerwiec 2021, s. 40-53, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.4.